Sinds enkele weken zijn in Google Maps de nieuwe luchtfoto’s verwerkt. Deze zijn genomen tijdens de zomer van 2019 toen het ontzettend droog was. Het was voor mij aanleiding om nog eens te gaan kijken binnen het Aaltense naar sporen van oude landschapselementen en verloren bebouwingen.

Nadat ik afgelopen weekend oude landschapselementen in het Aaltense Goor had bestudeerd besloot ik nog eens in Miste te kijken. Ik had daar een aantal jaren geleden ook al eens naar sporen van een oud kasteel gezocht maar vond toen geen afwijzingen op de foto’s. Dit keer had ik meer geluk. Het duurde niet lang voor ik de aftekeningen zag die me duidelijk deden denken aan een oude versterking.

Een eerste navraag bij mensen die er meer van horen te weten gaven aan dat er geen kasteel in Miste had gestaan maar ik wist zeker dat ik er eerder over gelezen had. De Wikipedia pagina van Miste was er duidelijk over:

“De naam Miste is afkomstig van edelman Theodoricus de Misthae die in 1248 en 1250 behoorde onder de getuigen van graaf Herman van Lohn in het Hof ter Miste.”

Verder vond ik op Internet een routeboekje van de VVV Winterswijk dat ook repte over een kasteel Misthae. Vervolgens contacteerde ik mijn moeder die in haar bibliotheek de boeken er op na sloeg en vond onder andere in “750 jaar Miste” door Henk Krosenbrink verwijzingen naar deze versterkte hof.

Ook in oudere vermeldingen komt deze hof steeds weer terug. Dat deze op geen enkele kaart terug te vinden is, is op zich niet zo vreemd. Zover ik nu kan nagaan is dit kasteel al voor 1475 opgegeven en wellicht toen ook gesloopt.

Er is weinig tot geen gedetailleerd kaartmateriaal van deze en voor deze tijd. Bovendien is rond deze tijd kasteel Bredevoort gebouwd waardoor Bredevoort als bestuurscentrum is gaan fungeren. Miste verloor daardoor zijn functie als bestuurscentrum maar er kan dus gesteld worden dat Miste voor de opkomst van Bredevoort een belangrijk bestuurscentrum is geweest.

Midden onder de burcht, boven langs de Slinge sporen van de watermolen (?)
duidelijk zijn twee bijgebouwen te herkennen
ingezoomd op het maisveld

Afgelopen zondag ben ik ter plekke wezen kijken. Een mooi informatiebord geeft de geschiedenis van dit gebied weer en maakt ook melding van dit motte-kasteel. Er wordt aangegeven dat de exacte plek niet bekend is.

motte-kasteel

Zo lopend over de velden zijn er geen afwijzingen die duiden op dit kasteel. Behalve dan dat op de exacte plek zoals Google Maps me die aangaf het oppervlakte onregelmatiger is dan dat je van een normaal veld zou mogen verwachten. Het veld loopt onregelmatig op en af. Mijn persoonlijke overtuiging is dat de plek waar dit motte-kasteel gestaan heeft nu exact bekend is. De vraag alleen is nu, wat gaan we er mee doen?